Met welke klachten ga je naar Psycholoog Den Haag?

Je kunt met veel vragen terecht bij Psycholoog Den Haag. Met de meest voor de hand liggende zul je wel bekend zijn. Bijvoorbeeld als je denkt dat je een burn-out hebt, je je ongewoon somber voelt, moeite hebt verlies te verwerken of last hebt van een traumatische ervaring.

Maar veel mensen weten dat niet zo precies. Het kan heel goed zijn dat je een algemeen gevoel van onbehagen hebt, dat je niet lekker in je vel zit, of niet lekker in je leven. Er zijn ook veel cliënten die ondersteuning zoeken in een periode dat ze een nieuwe fase in hun leven ingaan en ze moeilijk hun nieuwe ‘rol’ kunnen vinden.

Andere veelvoorkomende vragen hebben betrekking op zingeving en het leven van een zinvol en bevredigend leven. Zoals je kunt lezen zijn er heel veel aanleidingen om eens met een psycholoog te gaan praten. Ook als je niet weet wat je precies hebt. En zelfs als je niet weet of het wel ‘psychologisch’ is. Dat hoef je namelijk niet zelf uit te dokteren. Daar ben ik nu juist voor.

Op welk moment naar een psycholoog?

Bijna alle cliënten wachten te lang. Dat is heel voorstelbaar, maar ook zonde. Net als bij fysieke klachten kan het behandelen lastiger worden naarmate je langer wacht. Je bent al op zoek naar informatie over een psycholoog of jouw klacht. Je neemt je klachten en vragen dus serieus en je hebt in ieder geval het vermoeden dat je dit traject niet alleen kunt doorlopen. Het is heel verleidelijk om nu te blijven aarzelen, googlen, zoeken.

Het beste leg je je je verhaal zo snel mogelijk voor aan een psycholoog. Met zijn of haar kennis en ervaring kan die je vrij snel en duidelijk uitleggen wat er precies speelt en wat je er aan kunt doen.

Elk verhaal is uniek

Het is natuurlijk fijn om dingen te kunnen ordenen. We doen het allemaal. Ook in de psychologie. Daardoor kan de schijn gewekt worden dat het leven en de klachten die je hebt helemaal op te delen zijn in hapklare brokken. Dat is niet zo. Tenminste, het is half waar.

De studie van de psychologie is heel goed in staat een klacht te onderzoeken en omschrijven. We weten dus heel goed wat bijvoorbeeld depressie is, of een angststoornis. Maar dat wil niet zeggen dat er maar één antwoord is voor jouw depressie of jouw angststoornis. Want van jou weet de psycholoog in het begin maar heel weinig.

Jouw unieke kwaliteiten en mogelijkheden maken jouw depressie, en de manier om er uit te komen, helemaal anders dan al die anderen. De psycholoog zal daarom altijd naar jouw verhaal willen luisteren.

Is er ‘een klik’?

Er is onderzoek dat zegt dat een succesvolle behandeling voor maar liefst 70% afhangt van het contact tussen de psycholoog en de cliënt. Niet de methode, niet de kennis en ervaring van de psycholoog, maar de wijze waarop de psycholoog contact met je weet te maken.

Ik besteed er veel aandacht aan. Zo zorg ik er bijvoorbeeld voor dat de behandeling niet alleen bij je klacht, maar ook bij jou past. Ik spreek je taal, kan me goed in jouw leefwereld verplaatsen en oordeel nooit.

Bij jouw zoektocht naar de voor jou beste psycholoog doe je er goed aan ook een indruk van de persoon te krijgen. De meeste psychologen hebben een goed profiel van zichzelf op hun website, het is belangrijk die te lezen.
En onthoud: je zit niet aan een psycholoog vast, het eerste gesprek is er om je verhaal te doen en om te kijken of de psycholoog wel bij je past.

Meer weten?

Een klacht typeren in een omschrijving, of een lijstje symptomen is niet alleen lastig, je kunt ook makkelijk de verkeerde conclusies trekken. Het is heel waarschijnlijk dat je nergens op mijn site precies de klachtomschrijving vindt die bij jouw gevoelens past. Misschien wel een deel, maar niet helemaal.

Neem contact op met Psycholoog Den Haag

Het beste kan ik je helpen als je belt of mailt naar Psycholoog Den Haag ter attentie van Anushka Wardenaar. Dan kun jij precies vertellen hoe het zit, en ik kan je een genuanceerd beeld schetsen van wat er aan de hand is en wat je kunt doen.